Warning: A non-numeric value encountered in /home/pchelica/public_html/wp-content/themes/rttheme16/content_generator.php on line 107

За нас

ДГ „ПЧЕЛИЦА“ – СТЪПКА ПО СТЪПКА НАПРЕД ВЪРВИМ

История

Историята на ОДЗ „Пчелица“ започва през далечната 1976 година на 13 декември. В този зимен ден, облечен в бяло, тържествено е открита сградата на детското заведение за общо 140 деца на възраст от 1 до 7 г., с функциониращи шест групи – две яслени групи и четири групи за деца от предучилищна възраст, към МЗ „Хан Крум“. За директор на ОДЗ „Пчелица“ е назначена Милка Кръстева, която заема длъжността до 1993 г. В ОДЗ „Пчелица“ започват работа 8 учителки и 4 медицински сестри. През 1984 г. ОДЗ „Пчелица“ е включено в проект на МОН за оптимизиране на двигателния режим на децата. Проведени са много спортни игри и състезания, открити ситуации, участия в спортни телевизионни предавания. В началото на 80-те години е създадена и група по спорна гимнастика към УСШП с ръководител Снежана Стоянова. През 1986 г. за постигнати отлични резултати в своята работа колективът е отличен със наградата „Колектив-първенец“, а детското заведение получава званието „Образцово“. През същата година се открива филиал на ОДЗ „Пчелица“ в кв. Запад 2 с две детски групи, който съществува до 1996 г.

От 1993 г. до 2004 г. директор на детското заведение е г-жа Бонка Иванова. По нейна инициатива през 1999 г. ОДЗ „Пчелица“ става част от националната мрежа детски градини, работещи по Програма „Стъпка по стъпка“. Стартират много нови дейности и инициативи за допълнителна работа с децата – през 1993 г. започва съвместна работа със Школата по изобразително изкуство, като се провежда изнесено обучение на децата. Не закъсняват и наградите от много международни, национални и регионални конкурси. Стартира обучение на децата по Английски език, народни танци.

Работи се по много проекти – проект „Чаша топло мляко“, проект „Флупи“ на Фламандската агенция по околна среда, проекти по Екология и др.От м. Юни 2004 г. до м. февруари 2007 г. за временно изпълняващ длъжността директор е назначена Кяна-Аксиния Георгиева.От 02 февруари 2007 г., след издържан конкурс, за директор на ОДЗ „Пчелица“ е назначена Милка Николова.

През 2008 г. детското заведение се включва в мрежата на базовите училища и детски градини по руски език. Като партньор на ІІ СОУ „Проф. Н. Маринов“ ОДЗ „Пчелица“ работи по проекта „Радуга из России“ като по руски език се обучават 26 деца. През 2009 г. детското заведение работи по проект „Училище на две скорости“ Компонент 1 „Без звънец“. От 2010 г. ежегодно, съвместно с родителите, се провежда инициативата „Скаут за един ден“. Децата от детското заведение участват в множество международни, национални, регионални и общински конкурси по изобразително изкуство, народно творчество и са носители на престижни награди. За учебната 2011/2012 г. в ОДЗ „Пчелица“ стартира проекта „Училищен плод“ към ДФЗ.

През 2008 г. детското заведение се включва в мрежата на базовите училища и детски градини по руски език. Като партньор на ІІ СОУ „Проф. Н. Маринов“ ОДЗ „Пчелица“ работи по проекта „Радуга из России“ като по руски език се обучават 26 деца. През 2009 г. детското заведение работи по проект „Училище на две скорости“ Компонент 1 „Без звънец“. От 2010 г. ежегодно, съвместно с родителите, се провежда инициативата „Скаут за един ден“. Децата от детското заведение участват в множество международни, национални, регионални и общински конкурси по изобразително изкуство, народно творчество и са носители на престижни награди. За учебната 2011/2012 г. в ОДЗ „Пчелица“ стартира проекта „Училищен плод“ към ДФЗ.

Футболният ни отбор стана шампион и носител на купата през 2016 г.

От 01.08.2016 г., с влизането в сила на Закона за предучилищно и училищно образование, детското заведение носи името Детска градина „Пчелица“. От 24.08.2016 г. част от детската градина е и групата в с. Вардун.

Към момента детската градина участва като партньор по два проекта – „Библиотека на играчката и Музика в действие“ и проект HealthEDU.

На 28.11.2016 г. към детската градина е учреден Обществен съвет.

В ДГ „Пчелица“ функционират общо 6 групи, от които 1 яслена група, по една първа, втора, трета и четвърта възрастови групи и една смесена възрастова група в с. Вардун.

Допълнителни дейности

  • Английски език
  • Изобразително изкуство
  • Народни танци
  • Балет
  • Брейк
  • Спортна гимнастика
  • Логопед
  • Занимание по програма KindyROO
  • Футбол
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е qrcode.jpeg