Warning: A non-numeric value encountered in /home/pchelica/public_html/wp-content/themes/rttheme16/content_generator.php on line 107

Квалификация

Квалификация 2023 / 2024 г.

Тема на обучението Място на провеждане Период на провеждане Начален и краен час Наименование на обучителната организация Брой участващи педагогически специалисти
Овладяване и контрол на професионалния стрес  к.к. Златни пясъци 29-30.09.2023 16 ч. / 1 кв. кредит Институт за човешки ресурси  10
Трениране на успешни учители с. Надарево 17-1.05.2024 16 ч. / 1 кв. кредит Гордън груп България 2017 11
           

Квалификация на педагогическите специалисти за учебната 2021 / 2022 година

Тема на обучениетоМясто на провежданеПериод на провежданеНачален и краен часНаименование на обучителната организацияБрой участващи педагогически специалисти
Възможностите на ONE BOOK дневник – практически дейности при обучението за работа с негоДГ Пчелица23.09.202118,00-20,00ДГ „Пчелица“ – директор, главен учител11
Създаване, използване и прилагане на формуляри в платформата „Google-Forms”ДГ Пчелица25.10.202118,00-20,00ДГ „Пчелица“ – директор, главен учител11
Усъвършенстване на уменията за работа в ClassroomДГ Пчелица24.11.202118,00-20,00ДГ „Пчелица“ – директор, главен учител11
Представяне  на авторски културен календар и популяризиране на дейностите в негоДГ Пчелица01.06.202218,00-20,00ДГ „Пчелица“ – учители по групи11
Вътрешна квалификация с външни лектори по програми на организациите  и присъждане на кредити по Наредба № 15 / 2019 г.: