Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в ДГ