Настоятелство

Настоятелство

Председател: Соня Ненкова

Членове:

Таня Кирилова – член

Милка Николова – член

Мая Илиева – член

Мария Петева – член

Ирина Дочева – член

Мирослава Лалова – член

Силви Денева -касиер

Бонка Василева – член

Вероника Борисова – член

Ферихан Ахмедова – член

Дейности

Снимки

Още информация за дейността на Настоятелството може да намерите тук Настоятелство