Warning: A non-numeric value encountered in /home/pchelica/public_html/wp-content/themes/rttheme16/content_generator.php on line 107

Обществен съвет

Обществен съвет

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети

Заповед заповед

Състав

Председател: Станислава Солакова

Членове: Мирослава Андонова

Надя Димитрова

Милена Славева

Иванка Атанасова

Резервни членове

Катина Надкова 

Хатидже Хасанова

Айлин Еролова

Радка Маринова

Деница Стилиянова

Мариела Маринова

 

 

Отчет за дейността на обществения съвет

Отчет за 2016/2017 г.

Заседания на ОС – покани

Протоколи от заседания на обществения съвет

  покана 05.10.2017

покана за 15.11.2017 г.

 протокол 05.10.2017 г.

протокол 15.11.2017

   покана за 14.03.2018 протокол № 4 / 14.03.2018
  покана 24.10.2018

16:16:07 2018-10-12

 
 

Страници: 1 2