Warning: A non-numeric value encountered in /home/pchelica/public_html/wp-content/themes/rttheme16/content_generator.php on line 107

Обществен съвет

Обществен съвет

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети

Заповед заповед

Състав

Председател: Станислава Петрова

Членове: Мирослава Андонова

Надя Димитрова

Валерия Христова

Катина Надкова

Резервни членове

Косьо Костов

Хатидже Хасанова

Айше Мехмед

Радка Маринова

Мариела Маринова

 

 

Отчет за дейността на обществения съвет

Отчет за 2016/2017 г.

Заседания на ОС – покани

Протоколи от заседания на обществения съвет

  покана 05.10.2017

 

 

покана за 15.11.2017 г.

 протокол 05.10.2017 г.

 

 

протокол 15.11.2017

   покана за 14.03.2018 протокол № 4 / 14.03.2018
  покана 24.10.2018

 

 

16:16:07 2018-10-12

 
 

Страници: 1 2