Приемателни списъци

Списък на приетите деца в яслена група – Първо класиране

Важно: Срок за записване на приетите деца е от 15.04 до 22.04.2021 г.