Warning: A non-numeric value encountered in /home/pchelica/public_html/wp-content/themes/rttheme16/content_generator.php on line 107

Прием 2021 – 2022 г.

 Уважаеми родители,

На сайта на Община Търговище е публикувана нова Наредба за условията и реда за прием, записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини или в подготвителните групи в училищата
на територията на община Търговище в сила от 01.10.2021 г.

Свободни места за учебната 2021 / 2022 г.

Яслена група – 1 място

Първа група – 1 място

Втора група – 5 места

Трета група – 3 места

Четвърта група – няма места

Група с. Вардун – 10 места

Образци на документи: