Warning: A non-numeric value encountered in /home/pchelica/public_html/wp-content/themes/rttheme16/content_generator.php on line 107

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

От 15.09.2023 г. в ДГ „Пчелица“ стартираха дейности по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ за провеждане на интензивна работа с родители на ниво детска градина за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес. Дейността цели подобряване уменията на родителите за полагане на грижи за физическото, умственото, нравственото и социалното развитие на детето, за неговото образование и за неговите лични интереси – отговорно родителство.  Дейностите ще се провеждат по график за периода от 15.09.2023 г. до 15.11.2023 г. Сформирани са три групи – родители от трета група „Слънчо“, родители от четвърта група „Делфин“ и родители от групата в с. Вардун.

Повече информация и снимки от проведените дейности може да намерите тук