Самооценяване и управление на качеството

Самооценяване и управление на качеството

На 18.11.2017 г. в ДГ „Пчелица“ се проведе обучение на тема „Самооценяване и управление на качеството на предоставяната образователна услуга“.  Повече за обучението може да видите тук