Свободни места

За учебната 2020 / 2021 г.

ДЯ /деца от 10 м. до 3 г./ – 1 свободно място

Първа група /2 – 3 годишни/ – 4 свободни места

Втора група /4 годишни/ – 2 свободни места

Трета група /5 годишни / – няма свободни места

Четвърта група /6 годишни/ – няма свободни места

група с. Вардун – 10 свободни места