Схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И ПО СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ

Публикувано на 06.11.2019 г.

Публикувано на 20.11.2019 г.

Публикувано на 21.10.2020 г.