Warning: A non-numeric value encountered in /home/pchelica/public_html/wp-content/themes/rttheme16/content_generator.php on line 107

Такси

Наредба за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги и права на територията на община Търговище
https://targovishte.bg/municipality/file/naredbi/2021/NaredbaOTCUTOT_vsila01062021.pdf

Уважаеми родители,

За Ваше удобство в Детска градина  „Пчелица“  се въвежда заплащане по банков път на дължимите такси за посещение на детска градина.

Таксите можете да проверите в Classroom на групата, както и да получите информация на място в детската градина.

Моля, в платежното нареждане, изписвайте точно:

  1. Трите имена на детето и групата, която посещава.
  2. Дължимата сума, която трябва да е предварително проверена Classroom на групата и да отговаря точно на задължението.
  3. Месеца, за който се внася таксата.

Прилагаме образец на платежно нареждане /вносна бележка

Име на получател: ДГ „Пчелица“

IBAN BG44UBBS80023110154310

BIG код UBBSBGSF

При банка – ОББ АД, клон Търговище

Сума –  отговаряща на таксата за съответния месец

Основание за плащане – такса за месец ……/изписва се съответния месец/

Още пояснения – трите имена на детето, група

Електронна поща, чрез която може да се свържете с нас  odzpchelica2007@gmail.com