eTwinning

Децата, цветята, пчелите и медът

Проектът е краткосрочен и е създаден за деца от предучилищна възраст. Проектът ще се реализира през м. февруари, тъй като това е месеца, в който пчеларите почитат своя небесен зимен покровител Св. Харалампий. Пчеларите правят преглед на здравословното състояние на пчелните семейства, засаждат медоносни дръвчета. В проекта ще се включат детски градини от България, носещи едно и също име „Пчелица“. Задачите ще са общи за всички партньори. Комуникацията ще се осъществява чрез онлайн платформи. Проектът има за цел децата да придобият конкретни знания, умения и отношения към пчелите и тяхната роля в природата. Научавайки за тези важни за биоразнообразието насекоми, у децата ще се формират чувства на загриженост, отговорност и толерантност. Ще се подобрят комуникативните, социални и информационни компетентности на деца и учители. Ще се използва метода „деца учат деца“ като обучителен елемент в процеса на придобиване, съхраняване и разширяване на знания.

Вълнуващият свят на пчелите, разказан ни от Елена Стоилова – пчелар.

Книжка с медени изкушения
МЕДЕНИ ИЗКУШЕНИЯ
Click to read this book, made with Book Creator
https://read.bookcreator.com