Warning: A non-numeric value encountered in /home/pchelica/public_html/wp-content/themes/rttheme16/content_generator.php on line 107

eTwinning

Децата, цветята, пчелите и медът

Проектът е краткосрочен и е създаден за деца от предучилищна възраст. Проектът ще се реализира през м. февруари, тъй като това е месеца, в който пчеларите почитат своя небесен зимен покровител Св. Харалампий. Пчеларите правят преглед на здравословното състояние на пчелните семейства, засаждат медоносни дръвчета. В проекта ще се включат детски градини от България, носещи едно и също име „Пчелица“. Задачите ще са общи за всички партньори. Комуникацията ще се осъществява чрез онлайн платформи. Проектът има за цел децата да придобият конкретни знания, умения и отношения към пчелите и тяхната роля в природата. Научавайки за тези важни за биоразнообразието насекоми, у децата ще се формират чувства на загриженост, отговорност и толерантност. Ще се подобрят комуникативните, социални и информационни компетентности на деца и учители. Ще се използва метода „деца учат деца“ като обучителен елемент в процеса на придобиване, съхраняване и разширяване на знания.

Вълнуващият свят на пчелите, разказан ни от Елена Стоилова – пчелар.

Книжка с медени изкушения
МЕДЕНИ ИЗКУШЕНИЯ
Click to read this book, made with Book Creator
https://read.bookcreator.com

Dear Милка Николова (ДГ „Пчелица“, Търговище),

Congratulations! You have been just awarded with the Quality Label for the project ДЕЦАТА, ЦВЕТЯТА, ПЧЕЛИТЕ И МЕДЪТ .

Проектът има за цел децата да придобият конкретни знания, умения и отношения към пчелите и тяхната роля в природата. Макар и проведен за кратък период, проектът успява да включи децата в разнообразни дейности, свързани с пчеларството. STEM подходът на обучение и учене чрез правене (децата изследват и правят анализ на пчелни продукти) допринася за ефективно опознаване на света на пчелите. Използвани са дигитални ресурси за създаване на  електронни книжки, запис на клипове, провеждането на он-лайн срещи. Има съгласие от родителите за всички качени материали с техните деца.  Проведено тържество с участието на децата, посветено на пчелите. Активно са включени и външни лица в проекта – гост-лектор пчелар. Създадени са крайни продукти като електронни книжки, пчелни пити, изделия, свързани с пчеларството. Организирана е пътуваща изложба. (18т.)

For more information you can contact your National Support Service.

All the best,
The eTwinning Team