Настоятелство и Обществен съвет

февруари 21, 2017
0 Comment

Настоятелство и Обществен съвет

От 2014 г. в ДГ „Пчелица“ е изградено и функционира УН. Председател на Настоятелството е Мирослава Лалова

На 28.11.2016 г. към ДГ „Пчелица“ е учреден Обществен съвет с председател Диана Йосифова