Warning: A non-numeric value encountered in /home/pchelica/public_html/wp-content/themes/rttheme16/content_generator.php on line 107

Допълнителни педагогически дейности

Допълнителни педагогически дейности за учебната 2019 / 2020 г.

№ по ред Дейност  Изпълнител на дейността
1 Живопис ШИИ „Артея“
2 Английски език ЧЕШ „СКАЙ“
3 Балет
ВЕГА АРТ ЦЕНТЪР
4 Спортна гимнастика ЦПЛР ОДК
5 Китайски език
6 Футбол ДФК „Звездичка“
7 Народно пеене Камелия Тодорова
8 KindyROO Робокс
9 Детска хоротека ЕВИ ДЕНС 2018

График за изпълнение на дейностите

дейност / ден от седмицата понеделник вторник сряда четвъртък петък
Живопис 16.30 – 17,30 ч.
Английски език 16,30 -17,30 ч 11,00 – 12,00 ч.
Балет I гр.11,00 – 11,30 ч.

II гр.

11,30 – 12,00 ч.

Спортна гимнастика I гр.

11,00 – 11,30 ч.

II гр.

11,30 – 12,00 ч.

I гр.

11,00 – 11,30 ч.

II гр.

11,30 – 12,00 ч.

Китайски език
16,30 –  17,30 ч.
Футбол I гр.16,30 – 17,00 ч.II гр.

17,00 – 17,30 ч.

I гр.

11,00 – 11,30 ч.

II гр.

11,30 – 12,00 ч.

Народно пеене 16,00 – 17,00 ч. 16,00 – 17,00 ч.
KindyROO I гр.

11,00 – 11,30 ч.

II гр.

11,30 – 12,00 ч.

I гр.

11,00 – 11,30 ч.

II гр.

11,30 – 12,00 ч.