Warning: A non-numeric value encountered in /home/pchelica/public_html/wp-content/themes/rttheme16/content_generator.php on line 107

Настоятелство

Настоятелство

На 18.10.2013 г. се проведе учредително събрание, на което бе взето решение за учредяване на сдружение Училищно настоятелство ОДЗ Пчелица, със седалище и адрес: област Търговище, община Търговище, гр. Търговище, ул. „Никола Симов“ № 6. В съответствие на радпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел бяха определени целите и средствата за постигането им, беше приет Устав и се избраха ръководни органи на сдружението.

Сдружението се учредява за неопределено време и няма да се занимава със стопанска дейност.

Сдружението е член на Клуба на нестопанските организации в гр. Търговище

Предмет на дейност:

Настоятелството има за предмет на дейност да насочва и обединява усилията на родителската общественост, ръководството, учителите, държавни, общински и обществени организации за подпомагане развитието и пълноценната реализация на възпитателно-образователната дейност, подпомага усъвършенстването на педагогическия състав и родителите на детското заведение с информация, обучение, участие във форуми, организира и провежда семинари, срещи, форуми и др. прояви, свързани с основната цел и задачите на настоятелството. Съдейства за организиране на изложби, конкурси и други изяви на децата, благотворителни търгове и разпродажби на изделия, изработени от децата в детското заведение, концерти, благотворителни събития и празнични мероприятия; да партнира с общински и държавни институции; да участва в разработването и реализирането на проекти по национални и международни програми.

Сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза, а именно в полза на ДГ „Пчелица“, като обединява усилията на всички родители, чиито деца посещават детското заведение, както и на съмишленици и заинтересовани физически и юридически лица за постигане целите на настоятелството.

Още информация за дейността може да намерите тук:

https://nastoyatelstvo-odz-pchelitsa.webnode.ru/