Warning: A non-numeric value encountered in /home/pchelica/public_html/wp-content/themes/rttheme16/content_generator.php on line 107

Проект по ПУДООС

      ДГ „Пчелица“ – още една крачка напред
При нас нещата се случват, въпреки споходилата ни пандемия от COVID -19; краят на  принудителната изолация посрещнахме с включването на детското заведение в Националната кампания на МОСВ и ПУДООС „За чиста околна среда“ на тема: „Обичам природата – и аз участвам“. За реализирането на проекта сме заложили на много идеи, работа от екипа на ДГ „Пчелица“ и на сътрудничество със семействата на нашите деца, с обществени организации и с приятели.
            Какво точно ще се случи при реализиране на проекта? Две са нещата, които сме заложили като цел и краен резултат: обогатяване на материално-техническата база и постигане на трайна социална зрялост в децата, семействата и общността за сътрудничество в опазването и съхраняването на природната среда. Първото се изразява в демонтиране на старата беседка в предната част на двора и монтиране на нова, съобразена с изискванията за безопасност на децата и естетически подходяща за съществуващия в момента екстериор. Две дървени пейки ще допълнят удобствата на детските площадки, а за опазване здравето и гарантиране на комфорта при игра сме предвидили покривала за пясъчниците на четирите градински и ясленската групи. Това ще се случи през месец юли. Предвидили сме поставянето на кошчета за разделно сметосъбиране на удобно за целта място; тук вече става дума и за втората ни главна цел – активно участие в опазване чистотата на прилежащите към детското заведение площи, осъзнаване идеята на рециклирането и щадящото отношение към природните ресурси. За месеците юли, август, септември сме предвидили оформяне на нови и иновиране на вече съществуващите еко-кътове, алпинеуми и градинки – ще си помагаме със семействата, ще се допитваме до знаещи и можещи съмишленици, ще споделяме и празнуваме заедно. Всичко това е в полза на децата, те ще научат повече за отношението към природната среда, а споделеното от тях ще представим чрез електронно издание – „Моята книжка за природата“. Малките ни възпитаници ще бъдат главни герои в сформирането на еко-патрул; така по-големите деца ще бдят за спазване на правилата за екологосъобразно поведение от всички в детската градина целогодишно.
            Нашите приятели – пчеларите от гр.Търговище, както до сега, ще бъдат и наши помощници, очакваме да ни гостуват с интересни разкази, презентации и участие в празнични събития.
            В проекта „Обичам природата – и аз участвам“ има заложени срокове за изпълнение, в случая: 30.10.2020 г., забавянето заради извънредното положение е два месеца, за това трябва да работим усърдно и отговорно.  Всичко ще се случва пред очите ви и с ваша помощ и подкрепа, надяваме се, че ще успеем да осъществим намеренията си и да направим още една крачка напред, заедно с нашите деца и за тях.
Проектът е на стойност 4998,80 лв.

Моята книжка за природатаClick to read this book, made with Book Creatorhttps://read.bookcreator.com