Warning: A non-numeric value encountered in /home/pchelica/public_html/wp-content/themes/rttheme16/content_generator.php on line 107

Такси

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ДЕТСКА ЯСЛА

Детска ясла – 2 лв. на ден 

ДЕТСКА ГРАДИНА 3-4г.

Детска градина възраст 3-4 г.  – 2 лв. на ден

ДЕТСКА ГРАДИНА 5-6г.

Детска градина възраст 5-6 г. – 1,55 лв. на ден  

ДЕТСКА ГРАДИНА СЕЛО 3-4 г.

Детска градина село възраст 3-4 г.  – 1,00 лв. на ден 

ДЕТСКА ГРАДИНА СЕЛО 5-6г.

Детска градина село възраст 5-6 г. – 1,00 лв. на ден 
Размерът на таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:

  1. Деца с родители -редовни студенти;
  2. Деца с родител с 90% и повече процента намалена трудоспособност;
  3. Деца с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на компетентен орган.
  4. Когато две или повече деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения в общината, таксата за второ и следващо дете се заплаща с 50 на сто намаление. Същото намаление се отнася и за деца полусираци.
  5. За близнаци и тризнаци се заплаща една месечна такса.

Не се заплаща такса и за ползване на почасова организация на възпитание, социализация, обучение и отглеждане на 5-годишни и 6-годишни деца в детските градини, без право на храна, в рамките на 3 /три/ астрономически часа през учебното време, а именно от 15 септември до 31 май на следващата календарна година.

 

Прием