Warning: A non-numeric value encountered in /home/pchelica/public_html/wp-content/themes/rttheme16/content_generator.php on line 107

Проект „Студенстки практики“

септември 21, 2022
0 Comment

В ДГ „Пчелица“ се реализират дейности по обучение на студенти по проект „Студентски практики – фаза 2“, финансиран от ОП НОИР. 

Детската градина има дългогодишен опит в работата по Проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – фаза 2“ , още от неговото стартиране през 2014 г. До момента своята практика са провели над 10 студенти от специалност „ПУП“, „ПНУП“, „Логопедия“, „Социална педагогика“. Трима от студентите, провели практика в детската градина са назначени като учители. Менторите, участващи в проекта са с педагогически опит, доказан в годините и в работата с деца. 

Още информация за проекта може да намерите тук: